АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ПО ВИДОБУВАННЮ ТА ОБРОБЦІ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
«КАМІНЬ УКРАЇНИ»

Правлінню

Асоціації підприємств

по видобуванню та обробці

природного каменю

«Камінь України»

 

 

ЗАЯВА

на вступ до асоціації підприємств по видобуванню та

обробці природного каменю «Камінь України»

 

 

1. Суб’єкт господарювання __________________________________________________________

______________________________________________________________________(далі-Заявник)

(назва органу,  підприємства, організації, установи)

в особі ____________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ім’я по батькові керівника)

Адреса: ___________________________________________________________________________

(індекс, юридична поштова адреса)

____________________________________________________. Код ЄДРПОУ _________________

просить прийняти його у члени асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Камінь України».

 

2. Заявник визнає цілі та завдання асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Камінь України» та зобов’язується у повному обсязі дотримуватися вимог її Статуту.

 

3.  Заявник зобов’язується сплачувати вступні та поточні членські внески.

 

4. Повноважним представником Заявника в асоціації, за умови особистої відсутності заявника, є ___________________________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я та по батькові представника)

_________________________________________________________________________________

телефони:_____________________, факс:______________________, e-мail:___________________

 

Додатки:

-копія реєстраційного посвідчення Заявника, завірена його печаткою.

- виписка/витяг із ЄДРПОУ;

- оригінал квитанції про внесення суми вступного внеску у розмірі, що визначений рішенням Загальних зборів, на банківський рахунок Асоціації.

 

 

 

 

 

«_____»_____________ 2016р. _________________________ _____________________

(підпис, ініціали, прізвище)

  М.П.